תוכנית הר/ 485/ 33

תוכנית הר/ 485/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית הר/ 485/ 33
מספר: הר/ 485/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית אב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6443חלק3, 28, 32-33, 45-52
6444חלק2621
6445חלק9, 12, 19, 23, 27-28, 60-62, 66-69, 97-98, 10117, 71, 103, 162, 173-174
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2003
קבלת תכנית08/08/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301011/06/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201802/10/2002