תוכנית חלוקה - איזור כרמל מערבי כולל חלוקה.

תוכנית חפ/ 178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית חלוקה - איזור כרמל מערבי כולל חלוקה.
מספר: חפ/ 178
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10745חלק81-109, 118-119, 121, 124, 142, 148-186, 189-207
10746חלק1-19, 21-43, 45
10747חלק1-65, 67-71, 73-76
10752חלק1-19, 22-25, 30-63, 66, 68-79, 81-85, 87-90, 92
10753חלק1-30
10754חלק1-43, 45-46, 48-57
10759חלק23, 88
10805חלק11-13, 15, 17-20, 23-37, 40-131, 139-143, 149, 153-154, 157, 160-161, 166, 178-183
10806חלק1-122
10807חלק1-124
10908חלק1-26, 42-44, 47, 57, 60-75, 79-119, 124, 126-132, 134-142, 144-151
10909חלק1-21, 23-71
10910חלק1-50, 173, 175-177, 182-183
10911חלק1-81
10914חלק1-44, 96, 98
10923חלק1-48, 51-64, 66-68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/1936תאריך פרסום: 29/06/1936. שנה עברית: התרצו .
קבלת תכנית05/09/1934