תוכנית חש/ מק/ 2/ 30

תוכנית חש/ מק/ 2/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית חש/ מק/ 2/ 30
מספר: חש/ מק/ 2/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי מיקום אזור המגורים בחלקה א' ללא שינוי סך הכל זכויות הבנייה בנחלה.
ב. קביעת הוראות בינוי להקמת בריכה שחיה פרטית בתחום אזור המגורים בנחלה.
ג. קביעת הוראות תפעול ואיכות סביבה לבריכת השחיה הפרטית.
ד. התכנית בסמכות ועדה מקומית לפי סעיפים 62. א. (א) (1) ו- 62 א (א) (5) לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןבני ציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8042חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006