תוכנית טב/ 2947

תוכנית טב/ 2947

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית טב/ 2947
מספר: טב/ 2947
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מש.צ.פ למגורים ג'.
2. קביעת הוראות בנייה.
3. תוספת ק' 4.0 במקום 3.0 קומות.
4. הגדלת אחוזי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7849חלק74-75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטב/ 992שינוי יעוד, חלוקה מחדש והתווית דרכיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2000
קבלת תכנית02/08/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800419/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600526/12/2006