תוכנית טר/ 2492

תוכנית טר/ 2492

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית טר/ 2492
מספר: טר/ 2492
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקטנת דרך משולבת מ 8 מ' ל- 5 מ' והמרתו לשביל.

2. הגדלת שטח של חניה ציבורית.

3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8058חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/03/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/09/2000
קבלת תכנית22/08/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600526/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004