תוכנית טר/ 2493

תוכנית טר/ 2493

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית טר/ 2493
מספר: טר/ 2493
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מש.צ.פ למגורים ג'.
2. שינוי יעוד ממגורים ג' לשביל.
3. שינוי יעוד ממגורים ג' לדרך משולבת.
4. שינוי יעוד מש.צ.פ לדרך משולבת.
5. קביעת הוראות בניה.
6. התכנית נערכה בהסכמת בעליה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/08/2000
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/07/2000
קבלת תכנית10/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004