תוכנית יד/ 3004

תוכנית יד/ 3004

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית יד/ 3004
מספר: יד/ 3004
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים, בין בהסכמת ובין אין הסכמת הבעלים כולל טבלאות איזון.
2.התווית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות.
3.קביעת שטחים למבנה ציבור לשטחים ציבוריים פתוחים
ולאזור מגורים ג' מיוחד.
4.קביעת הסדרי תנועה וחניה בתחומי התכנית עפ"י נספח
התנועה.
5.הנחיות תכנון ועיצוב אדריכלי עפ"י תכניות הבינוי.
6.קביעת זכויות והנחיות לבניה,קביעת הוראות בדבר
שטחי שרות ומרתפים.
7.מתן הרשאה למעבר זיקת הנאה להולכי רגל, מערכות
תשתיות על ,תת קרקעיות במגרש למגורים ובמגרשים הציבוריים.
8.סימון מבנים, גדרות ומתקנים להריסה.
9.ביצוע הפקעות לצרכי ציבור.
10.פינויים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזיהוד-נווה אפרייםיהוד-מונוסוןיהוד

תיאור המיקום:
ישוב: יהוד
דרך העצמאות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6695חלק34-38, 48-49, 62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/05/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף25/03/2001
קבלת תכנית16/03/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200500422/03/2005