תוכנית יז/ מק/ 211/ 05

תוכנית יז/ מק/ 211/ 05

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית יז/ מק/ 211/ 05
מספר: יז/ מק/ 211/ 05
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים נקודתיים במגרש 234 ברחבה, שדה יעקב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10603חלק2, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 211תוכנית מפורטת מושב שדה יעקבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/07/2010תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4022. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/12/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/11/2009תאריך פרסום: 12/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6020. עמוד: 544. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200901415/12/2009