תוכנית להקמת מבנה משרדים,2 יח"ד,עלית גג תוך הריסה חלקית רח' חורב 39 חיפה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 12/ 067/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוכנית להקמת מבנה משרדים,2 יח"ד,עלית גג תוך הריסה חלקית רח' חורב 39 חיפה
מספר: 12/ 067/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפהחורב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10783חלק80
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/10/2012