תוכנית מה/ מק/ ג/ במ/ 65/ 2

תוכנית מה/ מק/ ג/ במ/ 65/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: תוכנית מה/ מק/ ג/ במ/ 65/ 2
מספר: מה/ מק/ ג/ במ/ 65/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה בלא שינוי בגודל השטח של כל ייעוד קרקע, כדי לרכז שטחים למבני ציבור בנפרד מהשטח המסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילבר יוחאי

תיאור המיקום:
בר יוחאי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13679חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 65שכונת בר-יוחאי - מרכז מרוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2001תאריך פרסום: 24/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5041. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות25/02/2001תאריך פרסום: 25/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4965. שנה עברית: התשסא .
קבלת תכנית24/02/2001