תוכנית מח/ 174

תוכנית מח/ 174

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: תוכנית מח/ 174
מספר: מח/ 174
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך לצורך סלילת דרך מס' 423
בקטע מגבול צפוני של תכנית סטטוטורית גז/20/ 7 ועד מחלף עם
כביש 431.
ב. יעוד שטח הדרך יכלול: הקמת גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים
וכן לביצוע כל עבודות החפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.
ג. ליעד את השטחים המסומנים בצבע ירוק אדום לשטח לדרך ולטיפול נופי.
ד. הסדרת הסתעפויות וצמתים בהתאם לנספח התנועה.
ה. הפיתרון המוצג במולאה כאופציה לחיבור לרח' שמיד,
יתאפשר רק באישור משרד התחבורה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
דרך 423 קטע עוקף מזרחי נס ציונה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3634חלק4016-19, 24-27
3636חלק418, 10, 18, 20, 22-23, 33, 35, 37, 39, 42, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנס/ 1/ 1תכנית מס' נס/1/1שינוי
תוכניתתממ/ 3/ 6/ דתכנית מתאר מחוז המרכז-שינוי מס' 6/ד'-מעבר לקווי חשמל ראשיים-מצליח נס-ציונהפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 112. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2009. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/08/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית26/04/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית13/02/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות23/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2139. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/2005
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/03/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/02/2003
קבלת תכנית09/02/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה