תוכנית מיתאר מקומית "מ"

תוכנית מ

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מיתאר מקומית "מ"
מספר: מ
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות לגבי אחוזי בניה,תוספת קומה,מרווחים,צפיפות,מרפסות וסגירתן בבניני מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
תל-אביב יפו.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/12/1984תאריך פרסום: 18/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3137. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות21/06/1982תאריך פרסום: 21/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2829. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית20/06/1982