תוכנית מנ/ מק/ 2206

תוכנית מנ/ מק/ 2206

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מנ/ מק/ 2206
מספר: מנ/ מק/ 2206
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרש 309 ל- 3 מגרשים קטנים יותר ושינוי קו בנין על מנת לקבל 3 מגרשים מתאימים לבניית 3 מפעלים שונים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18377חלק1-2, 5
18378חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/2007תאריך פרסום: 24/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5683. עמוד: 117. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/10/2006תאריך פרסום: 30/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5592. עמוד: 408. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601030/10/2006