תוכנית מנדטורית מאושרת

תוכנית בר/ 181/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מנדטורית מאושרת
מספר: בר/ 181/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוכנית מנדטורית מאושרת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2235חלק
2239חלק
4316חלק
4581חלק
4582חלק
4583חלק
4584חלק
4585חלק
4586חלק
4587חלק
4588חלק
4589חלק
4590חלק
4591חלק
4592חלק
4593חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/1946תאריך פרסום: 07/11/1946. מס' ילקוט פרסומים: 1513. שנה עברית: התשז .
פרסום להפקדה ברשומות17/01/1946תאריך פרסום: 17/01/1946. מס' ילקוט פרסומים: 1468. שנה עברית: התשו .
קבלת תכנית17/01/1946