תוכנית מפורטת אבטליון

תוכנית ג/ 8487

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מפורטת אבטליון
מספר: ג/ 8487
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנן את השטח התחום בקו הכחול הנ"ל, ולקבוע הנחיות
תכנון, סייגים והוראות לתכנון המפורט.
א. לקבוע עבור תושבי אבטליון אזורים למגורים ואופן
הבנוי בהם, גובה הבנינים (מס' הקומות), אופי
הבנוי, ומס' יחידות המגורים המירבי בכל מגרש.
ב. יעוד שטחים צבורים פתוחים לגינון, מגרשי משחקים,
מעברי הולכי רגל וכיו"ב, לשמושם של תושבי
אבטליון.
ג. יעוד שטחים לבנית מבני צבור: גני ילדים, מעונות
יום, בית כנסת, מועדונים ואחרים המשרתים את
תושבי אבטליון.
ד. ליעד שטח למסחר קמעוני לשרות תושבי אבטליון
ואחרים השוהים באבטליון.
ה. יעוד שטח לדרכים צבוריות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבאבטליון

תיאור המיקום:
ישוב: אבטליון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19347חלק30, 32, 36, 38, 41-42, 74
19348חלק66
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית16/08/1994