תוכנית מפורטת גת / מק / 4405 / 4

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 019/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תוכנית מפורטת גת / מק / 4405 / 4
מספר: 019/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תוכנית מפורטת מס' גת/מק/4405 /4

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדה אילן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15135חלק66
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009317/05/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201008208/03/2011