תוכנית מפורטת כביש גישה למפעל מבצע

תוכנית 8/ 03/ 110/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מפורטת כביש גישה למפעל מבצע
מספר: 8/ 03/ 110/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התויית כביש גישה למפעל מבצע בהתאם לרוחב המסומן בתשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
479חלק
486חלק
487חלק
505חלק
506חלק
2236חלק
2237חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/09/1971תאריך פרסום: 02/09/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1753. עמוד: 2569. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון באישור תכנית20/07/1970
פרסום להפקדה ברשומות19/03/1970תאריך פרסום: 19/03/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1611. עמוד: 1599. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה19/01/1970
קבלת תכנית15/12/1969