תוכנית מפורטת לאזור תעשיה צפוני

תוכנית 3/ 03/ 115/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מפורטת לאזור תעשיה צפוני
מספר: 3/ 03/ 115/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להראות מצב קיים של תעשיה 3 ליום 1/8/78 כפי שנמדד בשטח, לצרכי רישום

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
463חלק37, 41
464חלק21
465חלק17, 33, 35-36
2026חלק2-43
2027חלק5-24
2028חלק4-45
2029חלק6-27
2041חלק3-4
2045חלק13
2046חלק1-5, 12-13, 23, 32, 34, 36, 40
2047חלק4, 9
2048חלק10
2049חלק20
2055חלק18
2056חלק
2057חלק14, 19
2296חלק6-52
2297חלק4-36
2298חלק8-53
2299חלק4-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית11/08/2009
קבלת תכנית31/08/1978
פרסום לאישור ברשומות31/08/1978תאריך פרסום: 31/08/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2561. שנה עברית: התשלח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים40311/08/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900302/02/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800324/03/2008