תוכנית מפורטת לכונת ד' מערב

תוכנית 2/ 03/ 136

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מפורטת לכונת ד' מערב
מספר: 2/ 03/ 136
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם לבנייני ציבור עבור קריית החינוך. התוכנית כוללת שינוי יעוד משטח למוסד לבנייני ציבור, וכן איחוד וחלוקת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ במ/ 76/ 1שכונה 11כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/03/1977תאריך פרסום בעיתון: 04/03/1977. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/1973
פרסום להפקדה ברשומות19/04/1973תאריך פרסום: 19/04/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1912. עמוד: 1550. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/1973תאריך פרסום בעיתון: 08/04/1973. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/1973. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון בהפקדה29/01/1973
קבלת תכנית08/01/1973