תוכנית מפורטת לשימור סג'רה אילניה, מתאר 1

תוכנית ג/ 11615

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מפורטת לשימור סג'רה אילניה, מתאר 1
מספר: ג/ 11615
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות לשימור, שיקום, שיחזור מבנים ופתוח
שטחים פתוחים בשטח התכנית.
ב. קביעת הוראות בנוי ופתוח סביבתי, לשמירת האופי
הייחודי של המושבה הישנה.
ג. מתן הנחיות המאפשרות פתוח חצרות האיכרים לרווחתם
האישית וכן לטובת יזמות תיירותיות ואחרות, כפוף
לסעיפים קודמים.
ד. מתן הוראות לפתוח הרחוב הראשי של המושבה.
ה. קביעת הוראות בניה מגבילות בסמוך למבנים או אתרים
לשימור על מנת לא להסתירם או לגמדם.
ו. שמירת זכותו של כל בעל נחלה לפתח ולבנות בתוך
נחלתו במגבלות התכנית ובצורה המאפשרת לו מגורים
בתנאים סבירים ופתוח נוסף לפרנסתו.
ז. שימור ופתוח אתרים לאומיים לטובת הציבור והגנה
עליהם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15141חלק1, 4-8, 12-13, 17-38, 41, 43, 45-47
15156חלק26, 34-35, 38-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3689אתר לאומי, חוות השומר, אילניה - סג'רהשינוי
תוכניתג/ 3643תכנית מתאר אילניהשינוי
תוכניתג/ 172אילניהשינוי
תוכניתג/ 3690אתר לאומי בתים ראשונים -אילניה -סגרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/11/1999