תוכנית מפורטת מושב שדה יעקב

תוכנית ג/ במ/ 211

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: תוכנית מפורטת מושב שדה יעקב
מספר: ג/ במ/ 211
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תוכנית מסודרת של הישוב, ליעד שטחים למגורים
ל-288 יח"ד (180 יח"ד "בנחלות" 40 יח"ד באזור מגורים
ב' ו-68 יח"ד באזור ההרחבה) לבנייני ציבור,
שטחים ציבוריים פתוחים, אזורים חקלאיים, והסדרת
דרכים. התכנית כוללת שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח
מגורים, התווית דרכים לשטח המגורים ושטחים צבוריים
פתוחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב

תיאור המיקום:
ישוב: שדה יעקב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10601חלק
10603חלק
11403חלק
11404חלק
11405חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/04/1996תאריך פרסום בעיתון: 14/04/1996.
פרסום לאישור ברשומות13/03/1996תאריך פרסום: 13/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4390. עמוד: 2298. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/02/1996
החלטה בדיון באישור תכנית23/01/1995
פרסום להפקדה ברשומות25/12/1994תאריך פרסום: 25/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4269. עמוד: 1061. שנה עברית: התשנה .
החלטה בדיון בביטול הפקדה14/11/1994
פרסום להפקדה בעיתונים17/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 17/10/1994.
החלטה בדיון בהפקדה21/02/1994
קבלת תכנית10/11/1993