תוכנית מפורטת מס' הצ/5-148/1

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מפורטת מס' הצ/5-148/1
מספר: הצ/ 5/ 1/ 148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים למלאכה,מסחר ושטח ציבורי פתוח,קביעת מערכת דרכים,איחוד וחלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל-מונד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7791חלק1-15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1985תאריך פרסום: 29/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3242. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות12/07/1984תאריך פרסום: 12/07/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3075. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית11/07/1984