תוכנית מפורטת שג/45/05

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 023/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תוכנית מפורטת שג/45/05
מספר: 023/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוכנית מפורטת שג/45/05

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19614חלק15
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200701420/03/2007