תוכנית מפורטת שמורת טבע בחולות כרמיה

תוכנית 6/ 03/ 126

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מפורטת שמורת טבע בחולות כרמיה
מספר: 6/ 03/ 126
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטח כשמורות טבע לפי חוק לגנים לאומיים שמורות טבע תשכ"ג - 1963. ספר החוקים 404 מ- 15 אוגוסט 1963. בטול דרכים קיימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1409חלק7-134-6, 15
1422חלק2-23, 30, 34-3638-39, 41, 43-44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/02/1968תאריך פרסום: 01/02/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1430. עמוד: 803. שנה עברית: התשכח .
פרסום לאישור בעיתונים25/01/1968תאריך פרסום בעיתון: 25/01/1968. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות16/02/1967תאריך פרסום: 16/02/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1339. עמוד: 945. שנה עברית: התשכז .
קבלת תכנית16/01/1967