תוכנית מפורטת - קו נפט - בית שקמה

תוכנית 6/ 03/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מפורטת - קו נפט - בית שקמה
מספר: 6/ 03/ 106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הנחת קו צנורות בקוטר 6 מ חלץ למסילת הברזל למגדל
ב. הקמת מתקנים הדרושים לבצועו והפעלתו של המפעל
ג. איסור פעולות בניה לאורך הקו ברצועה של 10 מ' ללא הסכמת הועדה המקומית. לאחר שהתיעצה במבצע.
ד. איסור נטיעת עצים לאורך הקו ברצועה של 6 מ' ללא הסכמת הועדה המקומית לאחר שהיתעצה במבצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1957תאריך פרסום: 27/08/1957. מס' ילקוט פרסומים: 552. עמוד: 1277. שנה עברית: התשיז .
פרסום להפקדה ברשומות14/06/1956תאריך פרסום: 14/06/1956. מס' ילקוט פרסומים: 481. עמוד: 1037. שנה עברית: התשטז .
קבלת תכנית14/06/1956