תוכנית מפורטת

תוכנית עח/ 39/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מפורטת
מספר: עח/ 39/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
בית יערי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8328חלק21
8331חלק24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/1988תאריך פרסום: 03/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3569. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית18/12/1986