תוכנית מפורטת

תוכנית עח/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מפורטת
מספר: עח/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפריד חנה

תיאור המיקום:
ישוב: יד חנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8171כל הגוש
8172כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/1952תאריך פרסום: 28/02/1952. מס' ילקוט פרסומים: 216. עמוד: 473. שנה עברית: התשיב .
פרסום להפקדה ברשומות17/05/1951תאריך פרסום: 17/05/1951. מס' ילקוט פרסומים: 161. עמוד: 951. שנה עברית: התשיא .
קבלת תכנית17/05/1951