תוכנית מש/ 7/ 1/ 142/ א

תוכנית מש/ 7/ 1/ 142/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מש/ 7/ 1/ 142/ א
מספר: מש/ 7/ 1/ 142/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח מסחרי להגדלת שטח תחנת
דלק סוג א' קיימת.
2. שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח ציבורי לבניני ציבור.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק33-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 644/ 5תכנית מס' ממ/5/644שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/05/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/11/2001
קבלת תכנית20/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600526/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200301115/07/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200201208/07/2002