תוכנית מש/ 7/ 1/ 148

תוכנית מש/ 7/ 1/ 148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מש/ 7/ 1/ 148
מספר: מש/ 7/ 1/ 148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאיזור ציבורי לבניני
ציבור לאיזור מגורים ג'.
2. שינוי יעוד קרקע מאיזור מגורים ג' לשטח
בניני ציבור.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.
4. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה
(לפי פרק ג' סימן ז' לחוק).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7864חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3434. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה24/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית08/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3034. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2004. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2004
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/10/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף22/12/1999
קבלת תכנית24/12/1998
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית
נוסח הודעה לפרסום על ביטול דחיית תכנית