תוכנית מש/ 7/ 1/ 158

תוכנית מש/ 7/ 1/ 158

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מש/ 7/ 1/ 158
מספר: מש/ 7/ 1/ 158
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאיזור ש.צ.פ לאיזור מגורים ג'.
2. שינוי יעוד קרקע מאיזור מגורים ג' לשביל להולכי רגל.
3. שינוי יעוד ש.צ.פ לאיזור שביל להולכי רגל.
4. קביעת הוראות וזכויות בניה.
5. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק22-24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/11/2000
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף30/10/2000
קבלת תכנית05/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400615/06/2004