תוכנית מש/ 7/ 1/ 180

תוכנית מש/ 7/ 1/ 180

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מש/ 7/ 1/ 180
מספר: מש/ 7/ 1/ 180
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור בנייני ציבור לאזור מגורים ג' ולדרך.
2. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לשטח ציבורי פתוח ולשטח בנייני ציבור.
3. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לדרכים.
4. שינוי יעוד קרקע מדרכים לאזור מגורים ג'.
5. שינוי יעוד משבילים לאזור מגורים ג' ולשטח בנייני ציבור.
6. שינוי יעוד משטח בנייני ציבור לאזור מגורים ג' ולדרך.
7. שינוי יעוד ממגורים ג' לדרך משולבת.
8. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7824חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות06/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1979. שנה עברית: התשסז .
הוגשו התנגדויות07/03/2007
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/02/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/11/2001
קבלת תכנית20/09/2001