תוכנית מש/ 8/ 1/ 78

תוכנית מש/ 8/ 1/ 78

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מש/ 8/ 1/ 78
מספר: מש/ 8/ 1/ 78
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים, דרכים ושטחים ציבוריים.
ב. קביעת הוראות בניה.
ג. רישוי מבנים קיימים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8656חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2006
קבלת תכנית19/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800806/05/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200600929/05/2006