תוכנית מש/ 8/ 1/ 9

תוכנית מש/ 8/ 1/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מש/ 8/ 1/ 9
מספר: מש/ 8/ 1/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2007
קבלת תכנית05/05/1991
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/05/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700404/06/2007