תוכנית מתאר אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/01/1988תאריך פרסום: 01/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3514. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות15/05/1986תאריך פרסום: 15/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3334. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית23/11/1959