תוכנית מתאר בוסמת טבעון

תוכנית ג/ 18046

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר בוסמת טבעון
מספר: ג/ 18046
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון כולל לישוב בסמת טבעון כישוב מגורים ברמה המתאימה לאוכלוסיה בת 10.000 תושבים בשנת 2020. בדגש על הקמת מרכז לישוב שיאחד את שכונותיו ויספק את השירותים המתאימים ברמה מקומית ואזורית.

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות לפיתוח שכונה חדשה בגבעת קושט כמרכז לישוב שתכלול, בין השאר, מגורים, שטחי ציבור , ספורט ושטחים פתוחים לשירות הישוב והאזור ושטחי מסחר ומשרדים.
הגדלת שטחי הציבור שונים בשכונות ובמרכז המוצע.
קביעת אזורים והוראות לתכנון מסחר משולב במגורים וחזיתות מסחריות.
התוית כביש מחבר מקומי בין השכונות המזרחיות והמערביות של הישוב וכן קטעי דרכים מקומיות.
קביעת טילת ומוקדי נוף תרבות ופנאי בגן הלאומי בשולים המזרחיים והצפוניים של הישוב.
קביעת אזורים לתכנון מפורט עם איחוד וחלוקה בשכונת זבידאת מערב, חילף מערב וסעדיה.
קביעת הוראות ותנאים למבני משק לגידול בעלי חיים ברזורים מיועדים לכך.
קביעת הוראות הגבלות ותנאים להקלות לגידול בעלי חיים באזורי מגורים בתקופות מעבר.
הרחבת אזורי מגורים להכללת מבנים קימים בשוליהם,בישוב,
קביעת הוראות לשטחים פתוחים חקלאים ולשטחים שישמרו כטבעם.
קביעת הוראות ותנאים לקיום עסקים מתאימים באזורי המגורים.
קביעת הוראות ותנאים לאכסון כפרי תיירותי באזורי המגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10364חלק3-52, 7
10366כל הגוש
10367חלק1, 4-53
10368חלק17-18, 26-201, 206-207, 211, 213-215, 217, 222-223, 225, 227, 229, 232, 234, 236, 238, 240, 244-245, 247, 249, 251, 253, 256, 262, 264, 266, 268, 270, 273-274, 276-391
10372חלק61-72, 76
10469חלק3-8, 13-191-2, 10
10473חלק71-2, 6
10474חלק2-3, 6-8
10476חלק4, 6-71-3, 5
10477חלק3-56-7
10732חלק24, 73, 75
10747חלק10-244-5, 25, 28
12182חלק8, 18
12312חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1737הרחבת בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 1103אתור שטח לדיר צאןכפיפות
תוכניתג/ 5148רומת הייב - שינוי ל-ג / 1679כפיפות
תוכניתג/ 10729שינוי נקודתי במערכת דרכים, שינוי למתאר, בסמת טבעוןכפיפות
תוכניתג/ 10068שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, בסמת טבעון (חילף).כפיפות
תוכניתג/ 2977שינוי מקום מבנה ציבורי - בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 6265אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 10894הגדלת אחוזי בניה, שינוי למתאר, בסמת טבעוןכפיפות
תוכניתג/ 9564ביטול קטע דרך, בסמת טבעוןכפיפות
תוכניתג/ 9882קביעת מיקום למתקנים הנדסיים-תחנת שאיבה, שינוי למתאר, בוסמת טבעוןכפיפות
תוכניתג/ 1272בסמת טבעון -מרכז אזרחישינוי
תוכניתג/ 7512שינוי לתקנון תכנית מפורטת - בסמת טבעוןכפיפות
תוכניתג/ 11471ערב אל חילף - מתחם דרומי, מתאר 1כפיפות
תוכניתג/ 5961שינוי בתקנון תכנית מפורטת מס' 1737 ,בסמת טבעוןכפיפות
תוכניתג/ 7451הקצאת שטח למסגד ומבני ציבור -בסמת טבעוןכפיפות
תוכניתג/ 7821שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לאזור מגורים, בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 911שנוי יעוד -מחצבת חצורשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןכפיפות
תוכניתג/ במ/ 190ערב אל זבידאת 1992שינוי
תוכניתג/ 679הרחבת סעדוןשינוי
תוכניתג/ 9549שיפור דרך הגישה לישובים ערב אל חילף ונופית, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 6706ערב אל חילף - מזרח, שינוי ל- ג / 3771 ולתמא / 8כפיפות
תוכניתג/ 11264מתחם צפוני ערב אל חילף, בסמת טבעון, מתאר 1שינוי
תוכניתג/ 11930שינוי יעוד מציבורי למגוריםכפיפות
תוכניתג/ 12282שינוי במערכת הדרכים ובשטחים הפתוחים.כפיפות
תוכניתג/ 13900שינוי בהוראות, זכויות בניה ותכליות:שינוי
תוכניתג/ 13966ביטול שצ"פ ומבנה ציבור לצורך מגורים:כפיפות
תוכניתג/ 1111ערב אל זבידאת.כפיפות
תוכניתטב/ 137אזור מלאכה ואומנות קרית טבעון .כפיפות
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתממ/ 6תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/03/2009
קבלת תכנית28/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200900824/06/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200900711/05/2009