תוכנית מתאר מקומית נס ציונה

תוכנית נס/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר מקומית נס ציונה
מספר: נס/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוכנית מתאר מקומית נס ציונה
מנדטורית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3634חלק
3636חלק
3637חלק
3638חלק
3639חלק
3640חלק
3641חלק
3642חלק
3644חלק
3749חלק
3750חלק
3751חלק
3752חלק
3753חלק
3754חלק
3755חלק
3756חלק
3767חלק
3768חלק
3842חלק
3843חלק
3844חלק
3845חלק
3846חלק
3847חלק
3848חלק
3849חלק
3850חלק
3851חלק
3852חלק
3853חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1942תאריך פרסום: 10/09/1942. מס' ילקוט פרסומים: 1222. שנה עברית: התשב .