תוכנית מתאר סאגור - תוספת 300 יח"ד

תוכנית ג/ 18365

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר סאגור - תוספת 300 יח"ד
מספר: ג/ 18365
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת 300 יח"ד בישוב סאג'ור

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד לאזור מגורים, מבני ציבור, תעסוקה, שצ"פ, ספורט, שצ"פ משולב במבני ציבור, התוויות מערכת דרכים חדשות, שינוי תוואי דרכים מאושרות.
2. קביעת הוראות בניה לאזורים שונים.
3. קביעת שימושיןם לאזורים שונים
4. קביעת הוראות למתן הירת בניה
5. קביעת הנחיות לפיתוח השטח כולל תשתיות
6. קביעת הנחיות לעיצוב אדר'
7. מתן הקלה מרצועה לתכנון של מסילת ברזל במקום 240 מ' ל - 186 מ' (66 מ' מציר מסילת ברזל לכיוון צפון ו - 120 מציר מסילת ברזל לכיוון דרום)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
נספחיםנספחים מופקדים
נספחיםנספחים מופקדים
נספחיםנספחים מופקדים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםסאג'ורסאג'ור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19166חלק61
19167חלק1-26, 29-49, 64-71, 7727-28, 50, 55-60, 81-90, 92-97, 99-100
19169חלק22-24, 27-28, 96
19171חלק18, 20-21, 29-31, 40, 75, 99, 101, 1711, 3-4, 16-17, 19, 22, 27-28, 32-35, 37-39, 41, 97-98, 100, 102-106, 167, 173
19172חלק13, 18, 21, 251-12, 14-17, 19-20, 22-24, 27, 29-32, 68-69
19173חלק13-14, 17-21, 29-30, 34-73, 75-771-9, 11-12, 15, 22, 25, 27-28, 32-33, 74
19174חלק10-11, 24, 28, 32
19176חלק9461-85, 87-91, 95, 97, 99
19177חלק9663, 97-99
19179חלק74-76, 78-86
19180חלק1-38, 83-8739-43, 47-54, 89
19181חלק1-36, 71, 74-86, 100-10637-38, 56-57, 61, 67-70, 72-73, 87, 97-99
19182כל הגוש
19183חלק10, 16, 32, 36-1351-2, 7, 9, 11-12, 15, 17, 20-24, 26-29, 31, 33-35
19184חלק7-104, 111-195, 1975-6, 105-110, 196
19185חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות15/11/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6040. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/07/2012
הוגשו התנגדויות18/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2012
החלטה בדיון בוולק"ח02/04/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית13/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/10/2009
קבלת תכנית12/08/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה