תוכנית מתאר צפת

תוכנית ג/ 12617

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר צפת
מספר: ג/ 12617
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכון מחודש של העיר צפת לאור הצרכים והתחזיות לשנות ה - 2000, אוכלוסית יעד של 60000 איש.
מתן פתרון תכנון נאות בתחום הנגישות, המגורים, צרכי הציבור למינהם, בעיות התיירות, הנוף, הנופש, הרווחה, איכות הסביבה לרבות סילוק אשפה ומפגעים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
קבצים דיגיטלייםתשריט ממ"ג - shp
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13050כל הגוש
13051כל הגוש
13052כל הגוש
13053כל הגוש
13054כל הגוש
13055כל הגוש
13056כל הגוש
13057כל הגוש
13058כל הגוש
13059כל הגוש
13061כל הגוש
13063כל הגוש
13064כל הגוש
13066כל הגוש
13067כל הגוש
13068כל הגוש
13069כל הגוש
13070כל הגוש
13071כל הגוש
13072כל הגוש
13073כל הגוש
13074כל הגוש
13075כל הגוש
13076כל הגוש
13077כל הגוש
13081כל הגוש
13082כל הגוש
13083כל הגוש
13084כל הגוש
13085כל הגוש
13086כל הגוש
13088כל הגוש
13089חלק
13090חלק
13091חלק
13092כל הגוש
13093כל הגוש
13095כל הגוש
13096חלק
13098חלק
13099חלק
13100חלק
13101כל הגוש
13194כל הגוש
13218כל הגוש
13219כל הגוש
13396כל הגוש
13601חלק
13602חלק
13603חלק
13604חלק
13605חלק
13606חלק
13607חלק
13612כל הגוש
13675חלק
13695כל הגוש
13696כל הגוש
13697חלק
13698חלק
13699חלק
13700חלק
13702חלק
13703כל הגוש
13704כל הגוש
13705חלק
13706כל הגוש
13707כל הגוש
13708חלק
13709חלק
13710חלק
13711חלק
13712חלק
13736כל הגוש
13737חלק
13738חלק
13739חלק
13747חלק
13753חלק
13796חלק
13877חלק
13878חלק
13879חלק
13936כל הגוש
13964כל הגוש
13965כל הגוש
13966כל הגוש
13975כל הגוש
13976כל הגוש
13977כל הגוש
13978כל הגוש
13979כל הגוש
14461חלק
14462חלק
14463חלק
14464חלק
14465כל הגוש
14466כל הגוש
14467כל הגוש
14468כל הגוש
14469כל הגוש
14470כל הגוש
14471כל הגוש
14472כל הגוש
14473חלק
14474כל הגוש
14475כל הגוש
14476כל הגוש
14477כל הגוש
14478כל הגוש
14479כל הגוש
14480כל הגוש
14481כל הגוש
14482כל הגוש
14483כל הגוש
14484כל הגוש
14485כל הגוש
14486כל הגוש
14487כל הגוש
14488חלק
14489חלק
14490כל הגוש
14491כל הגוש
14492כל הגוש
14493כל הגוש
14494כל הגוש
14495כל הגוש
14496כל הגוש
14497כל הגוש
14498חלק
14499חלק
14500חלק
14501חלק
14502חלק
14503חלק
14592כל הגוש
14593כל הגוש
14594כל הגוש
14595כל הגוש
14596כל הגוש
14597כל הגוש
14598כל הגוש
14673כל הגוש
14674כל הגוש
14675כל הגוש
14676כל הגוש
14679חלק
14688כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 552תכנית מתאר צפת ר -צפתשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות07/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5664. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/05/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/02/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית16/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2007
קבלת תכנית09/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200602/07/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201201927/06/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201201607/05/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201201204/04/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201200214/02/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים123611/05/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים43229/06/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים42627/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים42416/03/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201000402/03/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200901309/11/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200901212/10/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים39609/06/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800617/03/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800503/03/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800304/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700814/05/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200500715/09/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501115/08/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה