תוכנית מתאר של העיר חיפה.

תוכנית חפ/ 229

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר של העיר חיפה.
מספר: חפ/ 229
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10734חלק1-3, 31
10737חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/1934תאריך פרסום: 15/02/1934. שנה עברית: התרצד .
קבלת תכנית01/01/1933