תוכנית מתאר - טמרה

תוכנית ג/ 15756

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר - טמרה
מספר: ג/ 15756
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביסוסה של העיר טמרה כעיר מרכזית באיזור.
יעוד שטחים בעיר עבור הרחבתה לקיבולת אוכלוסיה של 50000 נפש לשנת היעד 2020 ( תוספת של 8000 יח"ד).
הסדרת תכנון העיר על כל השטחים הכוללים בה קיימים וחדשים.
שדרוג והסדרה של אזורי תעסוקה בעיר.
שדרוג והסדרה של מערך השטחים הירוקים בעיר.
שדרוג והסדרת השטחים למוסדות ציבור, חברה, קהילה ובריאות,
חלוקת העיר למתחמי פיתוח.
קביעת הוראות בינוי.
קביעת הוראות בנושא איכות הסביבה.
קביעת הוראות להכנת תוכניות מפורטות.
שדרוג, הסדרה ותוספת של דרכים במערך דרכים.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת השטחים עבור מגורים, תעסוקה,מסחר,שטחים פתוחים, שטחי ציבור,דרכים,תירות,ספורט,נופש ופנאי, בעיקר ע"י שינוי יעוד מחקלאות לאחד היעדים הנ"ל.
2. קביעת תכליות ושימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בניה לכל יעוד קרקע והגדרת צפיפויות בניה באזורים החדשים.
4. קביעת הנחיות להכנת תוכניות מפורטות.
5. קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי.
6. קביעת שלביות פיתוח והנחיות לביצוע.
7. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18094חלק9
18551חלק16-28, 35-36, 38-45, 55-5610, 14-15, 29-31, 33-34, 46-47, 51-53
18552חלק18-19, 24-25
18556חלק1-3, 23
18557חלק122, 4, 6-7, 10-11, 13, 15, 95
18558חלק37
18559חלק1-14, 17-19, 27-45, 4815, 26, 56
18560חלק1-16
18561חלק1
18563חלק1-7, 9-108
18564חלק1-14, 16-4515
18565חלק1, 3-1212
18566חלק1-175
18567חלק15, 47-48, 50, 86-8713-14, 46, 49, 51, 84-85, 88-89
18576חלק26-30, 70, 8520-21, 24-25, 31-32, 71-72, 82-83, 88
18577חלק16-18, 107-1131-6, 8, 19, 103-106, 114, 117-118
18578חלק1-83
18579חלק1-111
18580חלק1-53, 55-58, 60-6954
18581חלק1-70
18582חלק1-16, 18-21, 24-34, 36-43, 56, 5876
18583חלק1-111
18584חלק1-64
18585חלק1-52
18586חלק1-82
18587חלק1-64
18588חלק1-60
18589חלק1-35
19600חלק23-33, 37, 8521-22, 35-36, 38-39, 65-68, 71-73, 75-77, 81-84, 87
19601חלק122, 124-125
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10143מיסוד ושיפור תוואי דרך למצפה אבי"ב, שינוי למתאר.כפיפות
תוכניתג/ 8030שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תיירות נופש ושרות אעבליןכפיפות
תוכניתג/ 7595ביטול דרך להולכי רגל, סכניןכפיפות
תוכניתג/ 9170שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני צבור (בי"ס יסודי), מגורים והסדרת דרכים,כפיפות
תוכניתג/ 2860שנוי יעוד לבי"ס ומגרש ספורט -כפר תמרהכפיפות
תוכניתג/ 6220שנוי יעוד למסחרי, תמרהכפיפות
תוכניתג/ 8819שינוי יעוד השטח מקרקע חקלאית לשטח המיועד לבנייני ציבור והסדרת דרכי גישה, שינוכפיפות
תוכניתג/ 6958חלוקת מגרשים צפוני מערבי-תמרהכפיפות
תוכניתג/ 7458אזור מלאכה ותעשיה, תמרהכפיפות
תוכניתג/ 10128בית אבות תמרהכפיפות
תוכניתג/ 9797שכונה מערבית, טמרהכפיפות
תוכניתג/ 5787שנוי יעוד לשטח החסנה ושרותי מסחר-תמרהכפיפות
תוכניתג/ 6957חלוקת מגרשים דרומי מערבי-תמרהכפיפות
תוכניתג/ 2627יעוד שטח לתחנת תידלוק -תמרהכפיפות
תוכניתג/ 6956תכנית מתאר ג / 6956כפיפות
תוכניתג/ 1245תכנית מתאר -תמרהכפיפות
תוכניתג/ 5035מפעל מוזאיקה ומגרשים לבטון, טמרהכפיפות
תוכניתג/ 2834חלוקת מגרשים לתעשייה ומלאכה - תמרהכפיפות
תוכניתג/ 1963שנוי יעוד חלקה 13, להקמת מרפאה בתמרהכפיפות
תוכניתג/ 2833מחצבות תמרה נשרכפיפות
תוכניתג/ 1982מחצבת "נשר" בכפר תמרהכפיפות
תוכניתג/ 3572מחצבה בכפר תמרהכפיפות
תוכניתג/ 2232שנוי יעוד חלקהלתחנת בנזין -תמרהכפיפות
תוכניתג/ 8012שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב הכולל מוקד תיירותיומסחר, שינוי למתאר, טמרהכפיפות
תוכניתג/ 1381יעוד שטח למחצבה -תמרהכפיפות
תוכניתג/ 1371מחצבה -תמרהכפיפות
תוכניתג/ 8821יעוד שטח לתחנת תדלוק ומסעדה.כפיפות
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןכפיפות
תוכניתג/ 13220שינוי יעוד לשטח למבנה ציבורכפיפות
תוכניתג/ 13218שינוי יעוד ממגורים לשטח למבנה ציבורכפיפות
תוכניתשג/ מק/ 01/ 7הגדלת שטח למבנה ציבור, תמרהכפיפות
תוכניתשג/ מק/ 01/ 4הרחבת שטח למבני ציבורכפיפות
תוכניתג/ 14383ביטול שצ"פ והפיכתו למגורים-תמרהכפיפות
תוכניתשג/ מק/ 03/ 10הרחבת שטח למבני ציבור, תמרהכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 23/ 15תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל- שינוי מס' 15-מסילות ברזל במחוז צפון ומחוז חיפהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 14תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 31/ א/ 4תכנית מתאר ארצית 31 א-שינוי מס' 4 - דרך 70 בקטע ממחלף סומך ועד תמרהכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 62תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 62 - הרחבת הישוב טמרהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות11/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2758. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר15/11/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/10/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/09/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית21/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה29/09/2005
קבלת תכנית18/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201202715/11/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201100830/05/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201100128/12/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201001116/11/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201001126/05/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200904429/12/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים108415/11/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200801418/08/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700814/05/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200600716/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50301/05/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23427/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים29321/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה200600112/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200600219/01/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200500829/09/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית