תוכנית מתאר- כפר התקוה

תוכנית ג/ 15772

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר- כפר התקוה
מספר: ג/ 15772
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריכת מסגרת תכנונית מקיפה לכפר תקווה.
מתן לגיטימציה למוסד ציבורי (מלכ"ר) הקיים והנותן מענה לטיפול באוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים.
חלוקת השטח למתחמים כגון : מתחם למוסדות, מתחם לשהיית המטופלים והצוות, מתחם תעסוקה טיפולית, מתחם ספורט טיפולי, מתחם לחקלאות כתעסוקה תרפיוטית.
התיחסות מפורטת לשטחים פתוחים עפ"י ערכם הנופי.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור למבני ציבור.
ב. ארגון והגדרה של השטחים הירוקים השונים בתוך הקו הכחול משטחים חקלאים המיועדים לעבוד ועד לשטח שיקום נופי ( כולל שטחי יער שונים.)
ג. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ד. קביעת זכויות ומגבלות בניה והנחיות לבינוי ופיתוח , ע"מ לאפשר הוצאות היתרי בניה עפ"י סעיף 145 ז' לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל

תיאור המיקום:
כפר התקוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11389חלק7
11395חלק1
11401חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטב/ 34תכנית מתאר חלקית לקרית טבעון.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4019. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/06/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות26/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות26/12/2007תאריך פרסום: 26/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 1074. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2007. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/10/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה11/01/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/10/2005
קבלת תכנית07/09/2005