תוכנית נווה גן

תוכנית רש/ 446

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית נווה גן
מספר: רש/ 446
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.לתכנן על מנת לבנות שכונת מגורים חדשה בת 1459 יחידות דיור, בגובה מירבי של 16 קומות במקום שטח אשר יעודו הוא חקלאי.
ב.לקבוע שטחים לצרכי ציבור: מגרשים לבניני ציבור, שטחים פתוחים, שבילים ודרכים חדשות.
ג.לקבוע איזור בניה כדלהלן: איזור מגורים מיוחד, איזור מגורים א' מיוחד, איזור מסחרי ומשרדים, אזור לדיור מוגן.
ד.לקבוע מתחמי תכנון לתכניות מפורטות הכוללות איחוד וחלוקה.
ה.לקבוע הוראות לפיתוח התשתית ולבינוי של השטח שבגבולות התוכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות התכנית
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרון

תיאור המיקום:
שכונת נוה גן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6414חלק1-5, 7-14, 16-21, 23-27, 29-31, 33-35, 38-40, 42-46, 48-64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרש/ 210/ ארמת השרון, תכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/11/2002
פרסום לאישור ברשומות02/04/2001תאריך פרסום: 02/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4977. עמוד: 2195. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים23/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/02/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/12/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות25/09/2000
פרסום להפקדה ברשומות20/02/2000תאריך פרסום: 20/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4856. עמוד: 2663. שנה עברית: התשס .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/01/2000
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2000
החלטה בדיון בהפקדה11/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/02/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה15/02/1999
קבלת תכנית01/06/1998