תוכנית נת/ 307/ 28/ 1

תוכנית נת/ 307/ 28/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית נת/ 307/ 28/ 1
מספר: נת/ 307/ 28/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים א' למוסד פרטי.
ב. הגדלת זכויות בניה (עיקרי + שירות).
ג. הגדלת תכסית.
ד. שינוי קו - בנין קדמי, צדדי ואחורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניההתנועה הציונית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8274חלק285310, 683
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 307/ 28פרדס הגדודשינוי
תוכניתנת/ 307פרדס הגדוד קרית צאנזשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 679. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים29/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/09/2004
החלטה בדיון באישור תכנית08/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות08/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה בעיתונים25/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2003תאריך פרסום: 17/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5207. עמוד: 3497. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/01/2001
קבלת תכנית25/12/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200400208/02/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים33531/08/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200200229/01/2002