תוכנית נת/ 548/ 29

תוכנית נת/ 548/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית נת/ 548/ 29
מספר: נת/ 548/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ד' לאזור מגורים מיוחד.
ב. שינוי תכסית.
ג. הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות.
ד. הגדלת מס' יח"ד מ- 12 ל- 17 יח"ד.
ה.הגדלת מס' קומות מ- 8 ל-9 קומות.
ו. קביעת הוראות ומגבלות בנייה.
ז. שינוי קווי בנין.
ח. קביעת מבנים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
רח' איתמר בן אבי מרכז העיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8259חלק123
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 100/ ש/ 1תכ' מתאר מס' נת/100/ש/1שינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתנת/ מק/ 400/ 7/ 96/ במרתף בקונטור המגרששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/2003תאריך פרסום: 24/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5196. עמוד: 2844. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים13/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/12/2002
החלטה בדיון באישור תכנית04/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות20/06/2002תאריך פרסום: 20/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5087. עמוד: 2993. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/06/2002
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2001
קבלת תכנית06/11/2001