תוכנית נת/ 700/ 18

תוכנית נת/ 700/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית נת/ 700/ 18
מספר: נת/ 700/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח המרתף ל- 2 יח"ד אחוריות עפ"י מצב קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
רח' אהרונסון 4.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8233חלק118
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 100/ ש/ 1תכ' מתאר מס' נת/100/ש/1שינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4445. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים14/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2003תאריך פרסום: 27/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5162. עמוד: 1660. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/03/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2002
קבלת תכנית28/11/2001