תוכנית נת/ 800/ 37

תוכנית נת/ 800/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית נת/ 800/ 37
מספר: נת/ 800/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ב' מיוחד.
ב. תוספת יח"ד בהתאם למצב הקיים.
ג. תוספת זכויות בניה לדירות בקומה שביעית בהתאם
למצב הקיים.
ד. הקטנת קוי בניין בהתאם למצב קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהגורדון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8269חלק46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 363ויצמן, הרצל, המעפילים. תכנית מספר- 363שינוי
תוכניתנת/ 188/ 1ויצמן, הרצל, המעפיליםשינוי
תוכניתנת/ 100/ ש/ 1תכ' מתאר מס' נת/100/ש/1שינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2845. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/2003
פרסום להפקדה בעיתונים31/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1290. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה05/06/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/03/2001
קבלת תכנית04/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301011/06/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים27029/01/2003