תוכנית עפ/ מק/ 11424/ 02

תוכנית עפ/ מק/ 11424/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית עפ/ מק/ 11424/ 02
מספר: עפ/ מק/ 11424/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006