תוכנית צש/ מק/ 1/ 21/ 15

תוכנית צש/ מק/ 1/ 21/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית צש/ מק/ 1/ 21/ 15
מספר: צש/ מק/ 1/ 21/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית בסמכות הועדה המקומית ע"פ סעיף 62 א (א) (4) לחוק.
ב. לקבוע קו הבנין מציר קו החשמל במרחק 30 מ' במקום 35 מ' מול מגרש 2165 בלבד.
ג. הרחבת דרך בתואי המאושר בתכנית צש/8/21/1 והעתקת מכסת השטח המיועד לדרך - ללא שינוי בשטחי יעודי השטחים, עפ"י סעיף 62 א (א) (2) (1).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7793חלק7, 291
7796חלק11-12, 14, 23-24
8024חלק51-52, 266
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 1/ 21/ 8קרית חינוך איזורית.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2001תאריך פרסום: 24/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5041. עמוד: 827. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות30/08/2001תאריך פרסום: 30/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5014. עמוד: 3889. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/07/2001