תוכנית צש/ 0/ 2/ 33

תוכנית צש/ 0/ 2/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית צש/ 0/ 2/ 33
מספר: צש/ 0/ 2/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7795חלק37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/04/1996תאריך פרסום: 21/04/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4402. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1995תאריך פרסום: 23/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4353. שנה עברית: התשנו .
קבלת תכנית23/11/1995