תוכנית צש/ 1/ 21/ 14

תוכנית צש/ 1/ 21/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית צש/ 1/ 21/ 14
מספר: צש/ 1/ 21/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת שטח אזור מגורים (סה"כ 43 יח"ד).
2. שינוי ייעודי שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים,
לש.פ.פ, לדרכים ולשבילי גישה.
3. קביעת הנחיות ותנאים לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7796חלק12
7797חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 1/ 21/ 9/ אשינוי יעוד מחקלאית למגוריםשינוי
תוכניתצש/ 1/ 21/ 0תכנית מס' צש/1-0/21שינוי
תוכניתצש/ 1/ 21/ 11.שינוי
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2003תאריך פרסום: 26/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5218. עמוד: 3906. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים22/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/07/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1294. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה07/10/2002
החלטה בדיון בוולק"ח01/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/11/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/10/2001
קבלת תכנית13/09/2001